Публикация

Второ четене на Закона за здравното осигуряване


Парламентът днес ще гласува на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване.

Предвижда се да бъдат увеличени драстично глобите за неизплатени здравни осигуровки с цел подобряване на събираемостта на вноските.

Предлага се и Националната здравноосигурителна каса да плаща лихви на изпълнителите на медицинска помощ в случаите, когато им е наложила финансова санкция и трябва да възстанови сумата.

Депутатите ще обсъдят предложението НЗОК да се управлява от Надзорен съвет и директор, който ще се избира от НС и ще бъде с мандат от 5 години.

В законопроекта се предвижда още до 23 декември да бъде подписан Национален рамков договор за 2010 г.

 

Коментари