Публикация

Бъдещи майки поискаха замразеният ембриотрансфер да се финансира от Центъра за асистирана репродукция

Бъдещи майки поискаха замразеният ембриотрансфер да се финансира от Центъра за асистирана репродукция

Представителки на фейсбук група „Мечта за бебе” получиха подкрепа от водещи специалисти по репродуктивна медицина, замразеният ембриотрансфер за се включи в програмите за финансиране от центъра


 По инициатива на пациенти, подкрепена от сдружение "Зачатие" в рамките на единадесетото издание на „Ден на репродуктивното здраве” беше представено предложение за финансиране на трансфера на замразени ембриони чрез държавния фонд към ЦАР. Участниците в дискусията - проф. д-р Атанас Щерев, д-р Явор Владимиров, д-р Йосиф Димитров, д-р Георги Николов, д-р Маргарита Монастирска, д-р Мариела Даскалова, доц. д-р Емил Ковачев - председател на БАСРЗ, д-р Султанка Петрова - народен представител, се обединиха около предложението, че финансирането на разходите по трансфера на замразени ембриони ще повиши успеваемостта на ин витро процедурите и ще оптимизира разходите на фонда. Всички участници в дискусията подкрепиха предложението, пълния текст за изменение на наредбата да бъде официално изпратен до министър Москов. 

Предложение за  изменение и допълнение в чл. 25, ал. 1, т. 3 от  Правилника за организация на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция“, с които да се финансира и замразения ембриотрансфер, като допълнение към буква д) от същата точка. Смятаме, че с тази промяна ще се намалят необходимите финансови средства, изразходвани от Центъра за асистирана репродукция. Също така, ще се намалят и разходите на двойките, които заплащат сами ин витро лечението си, докато изчакват одобрението за втори или трети опит.

Тази промяна би дала възможност на двойките, получили веднъж одобрение, да се възползват от един опит за ЗЕТ, вместо да кандидатстват за ново финансиране, т.е. в рамките на финансирания опит ин витро/ИКСИ да се допусне и трансфер на замразени ембриони.

В подкрепа на тази идея сме събрали и анализирали информация, която е достъпна на сайта на Медицински комплекс „Д-р Щерев“, както и данни от Oxford Journals, Human Reproduction, “Fresh versus frozen embryo transfer: backing clinical decisions with scientific and clinical evidence“. Разпечатани са копия от обобщената информация, с която можете да се запознаете. На кратко, данните показват по-високата успеваемост при ЗЕТ, все по-честото прилагане на този метод, значително по-ниски разходи при прилагането му, както и по-малък риск за пациентите. Затова ние се обръщаме към Вас, с молба днес да обсъдим възможността замразения ембриотрансфер да бъде включен в списъка с финансирани от ЦАР процедури, както и начините, по които това би могло да се изпълни. 

 

Мотиви за изменение и допълнение в чл. 25, ал. 1, т. 3 от  Правилника за организация на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция“

В последните шест години след  създаването на Центъра за асистирана репродукция към Министерство на Здравеопазването през 2009 година, с подкрепата на Сдружение „Зачатие“ и фондация „Искам бебе“, над 4500 деца са зарадвали двойки, подложени на ин витро лечение, финансирано от ЦАР. Двойките, кандидатствали и одобрени за финансиране, към настоящия момент са близо 33 391.

С цел да има още повече родени деца, представяме на Вашето внимание допълнителна информация в подкрепа на предложението за изменение и допълнение на чл. 25, ал. 1, т. 3, буква д) от Правилника за организация на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция“.

I.         По данни от отчетите за дейността за 2013 година и 2014 година на Медицински комплекс „Д-р Щерев“, процентът на замразените ембриотрансфери (ЗЕТ) спрямо т.нар. свеж ембриотрансфер (ЕТ) се е увеличил с около 6%. За 2013 година броят на ЗЕТ е 75 (Таблица 1) или около 10% спрямо извършените свежи ембриотрансфери. За 2014 година броят се е увеличил на 143 (Таблица 2) или около 16% спрямо извършените свежи ембриотрансфери. Наблюдава се и значително по-висок процент постигнати клинични бременности при ЗЕТ, в сравнение със свежия ембриотрансфер.

Таблица 1

Брой стартирани цикли и извършени IVF/ICSI процедури за 2013

IVF

ICSI

IVFICSI

Без оплождане

Общо свеж трансфер

ЗЕТ

D-R донорски цикли

Стартирани стимулационни /лимитирани / спонтанни цикли

0

0

0

0

1102

75

45

Пункции на фоликули

254

455

178

87

974

0

43

ЕТ

214

388

170

0

772

75

40

Брой клинични бременности

72

130

65

0

267

32

17

Процент бременности

24%

43%

38%

 

 

Таблица 2

Брой стартирани цикли и извършени IVF/ICSI процедури за 2014

IVF

ICSI

IVFICSI

Без оплождане

Общо свеж трансфер

ЗЕТ

D-R донорски цикли

Стартирани стимулационни /лимитирани / спонтанни цикли

0

0

0

0

1254

143

68

Пункции на фоликули

148

603

219

123

1093

0

68

ЕТ

118

497

200

0

815

131

58

Брой клинични бременности

27

163

93

0

283

49

28

Процент бременности

23%

34%

41%

 

Предоставената информация в Таблица 1 и Таблица 2 показва увеличение на броя замразени ембриотрансфери. Липсват количествени данни относно това какъв е броят на двойките, финансирани от „Центъра за асистирана репродукция“, при които е приложен ЗЕТ. Все пак може да се предположи, че същите двойки, осъществили лечение ин витро, в даден момент са кандидатствали или ще кандидатстват за финансиране от ЦАР. Поради тази причина включването на ЗЕТ към дейностите, финансирани от ЦАР, ще намали разходите за лечение ин витро, като даде възможност на двойките, получили веднъж одобрение, да се възползват от един опит за ЗЕТ, вместо да кандидатстват за ново финансиране. Цената на замразения трансфер е значително по-ниска в сравнение с пълен курс на стимулиран опит ин витро. Според проучванията и анализите, успеваемостта при замразен трансфер също е различна - в полза на ЗЕТ. Следващите мотиви са свързани именно с по-високата успеваемост. Използвани са данни на Oxford Journals, Human Reproduction, “Fresh versus frozen embryo transfer: backing clinical decisions with scientific and clinical evidence”:

 

II.           Превенция на овариален хиперстимулационен синдром. Синдрома на яйчниковата хиперстимулация остава основна причина за заболеваемост по време на ин витро лечение. Това е и основната причина за смъртността на всеки три от сто хиляди жени, подложени на ин витро процедура.

III.        Рецептивност на ендометриума. Стимулацията може да наруши качеството на лигавицата и да възпрепятства имплантацията. При настъпване на имплантация, е възможно да доведе до спонтанен аборт в първото тримесечие, или по-късно, защото нарушава процеса на образуване на плацентата и създава риск от прееклампсия.

IV.        Превенция на перинаталните рискове. При осъществяването на замразен ембриотрансфер се наблюдават по-малък брой биохимични бременности, по-нисък риск от преждевременно раждане, по-нисък риск от макрозомия – бебе с по-големи размери от съответстващите на гестационната седмица. Изследването е на Roy et al. (2014) върху клиничните бременности и родените деца. Проследени са 1157 свежи трансфера и 645 замразени ембриотрансфера, като всичките са единични трансфери на стадий бластоцит. Данните сочат, че при свежия трансфер родените деца са 52.8%, а при замразен ембриотрансфер 55.3%. (Таблица 3) При ЗЕТ, бебета са родени средно с 0.3 седмици по-късно и с 45 грама по-високо средно тегло.

 

 

Таблица 3

Вид трансфер

Брой трансфери

Процент родени деца

Свеж трансфер

1157

52,8%

ЗЕТ

645

55,3%

 

V.           Ролята на предимплатационната диагностика (ПИД) – Това изследване показва комбинацията от подробен хромозомен скрининг (CCS), съчетано с витрификация и ЗЕТ в следващ менструален цикъл. Анализа на данните потвърждава повишаване на успеваемостта на имплантиране, в сравнение с подбор на ембриони само въз основа на морфологичните им характеристики. Данните са следните: 60% успеваемост, когато са съчетани подробен хромозомен скрининг + ЗЕТ; 40,7% - при селекция на база морфологични белези + свеж трансфер и 43,8% - при селекция на база морфологични белези + ЗЕТ. (Таблица 4)

 

Таблица 4

Използвани техники

Подробен хромозомен скрининг + ЗЕТ

Селекция на база морфологични белези + свеж трансфер

Селекция на база морфологични белези + ЗЕТ

Успеваемост на имплантацията

60%

40,7%

43,8%

Изследването  е направено и обобщено от:

Schoolcraft WB, Katz-Jaffe MG. Comprehensive chromosome screening of trophectoderm with vitrification facilitates elective single-embryo transfer for infertile women with advanced maternal age. Fertil Steril 2013;100:615–619.

Важно е да се отбележи, че това изследване е проведено върху жени на възраст между 27 и 33 години.

 


Коментари