Публикация

Улеснения при специализацията на завършилите медицина


Министерството на здравеопазването предвижда промени, които да улеснят вземането на специалност на завършилите студенти по медицина.

Специализантите, които плащат обучението си, ще получават възнаграждение за труда си в рамките поне на една и половина минимална работна заплата.

В момента това възнаграждение се осигурява само за тези, чието обучение плаща държавата.

Ведомството задължително ще предлага работа на държавните специализанти в болниците, с които те имат трудов договор. Така ще се избегне възможността да се разпределят служебно в други райони на страната.

Практическото обучение занапред ще трябва да е на пълен работен ден, а не както в момента по няколко часа. По този начин ще се гарантира по-качественото обучение.

За да не се бавят специализациите, висшите училища ще трябва да уведомяват МЗ и РЦЗ за обявените конкурси за зачисляване в тридневен срок.

Средствата ще се осигуряват от съответните болници.

Ще се създаде и възможност да се прехвърлят специализанти от една база за обучение в друга, но само по тяхно желание, след съгласието на университетите и болниците.

Носителите на наградите „Златен Гален” и пълните отличници по здравни грижи ще могат да започнат специализации без конкурс. Сега тази възможност съществува само за тези, отличени със „Златен Хипократ”.

С други промени в Закона за здравно осигуряване се предвижда времето на специализация да се счита за трудов стаж.

МЗ предлага и промени в Закона за лечебните заведения, с които отново да гарантира по-качественото обучение на лекарите. Те засягат университетските болници.

Идеята е да се въведат ясни критерии, на които да отговарят тези лечебни заведения. Те ще засягат най-вече обезпечеността им с кадри и апаратура, така че да се гарантира доброто обучение.

Освен това за университетска ще може да се определя само една клиника, а не цялата болница.

Днес министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев присъства на връчването на дипломите на випуск 2009 г. на Медицинския университет в София. Церемонията се състоя в Зала 1 на Националния дворец на културата. 156 абсолвенти положиха Хипократовата клетва.

Коментари