Публикация

Ортопеди от УМБАЛ - Плевен спасиха след тежка операция крака на пострадал млад мъж

Извършена е сложна операция, при която е направена трансплантация на мекотъканно свободно ламбо със съхранени сетивни нерви, за да се покрие мекотъканния дефект


Екипът на проф. д-р Вихър Ковачев, дмн, от Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД – Плевен спаси с уникална операция крака на млад, тежкопострадал мъж. „Мъжът бе в тежко състояние, с травми на таза, бедрото, подбедрицата и с наполовина ампутирано ходило. За да успеем да спасим ходилото, трябваше или да затворим кожния и мекотъканен дефект, като го покрием  с мека нормална тъкан, или другата алтернатива бе да се извърши по-висока ампутация на крака на младия човек. За целта извършихме сложна операция, при която направихме трансплантация на мекотъканно свободно ламбо със съхранени сетивни нерви, за да се покрие мекотъканния дефект”, разказа проф. Ковачев. С помощта на микросъдови и микроневрални съединения мекотъканното ламбо се приема на новото място. „На практика спасихме останалата половина от ходилото на човека и сега с помощта на протеза той може да ходи”, споделиха още лекарите.

Коментари