Публикация

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЬРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. ЗА РОЛЯТА НА НАТРИУРЕТИЧНИТЕ ПЕПТИДИ В ДИАГНОСТИКАТА НА СЬРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И НЯКОИ ДРУГИ ПАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

З. Рамшева1, К. Рамшев2 1 Катедра Клинична Лаборатория и Имунология, ВМА - София 2 Катедра по Кардиология и Интензивна Терапия, ВМА – София


Резюме:             

Сърдечната недостатъчност/СН/ продължава да бъде сериозен медицински проблем. Диагностиката на СН, определяне стадиите и усложненията са голямо предизвикателство за клиницистите. Ето защо през последните години продължава да се разработват нови биомаркери, докато някои по-традиционни се “преоткриват” или получават нова роля.


" }-->

Прикачени файлове

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЬРДЕЧ...

Коментари

Много интересна статия.Даде ми нови знания.