Публикация

Директорът на НЗОК ще се избира от НС за 5 години


Директорът на Националната здравноосигурителна каса ще се избира от Народното събрание за срок от 5 години.
Това предвиждат промените в Закона за здравното осигуряване, приети на второ четене.

Директорът трябва да е висшист със степен „магистър” и да има минимум три години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.

Първоначалният текст предвиждаше изискване за поне 8 години опит.

Според Мая Манолова (Коалиция за България) този закон се прави за един определен човек, който да застане начело на здравната каса.

Здравната каса ще се управлява от директор и Надзорен съвет от осем души.

При обсъждането на промените в закона депутатите допуснаха грешка. Заради объркване по време на гласуването, беше прието предложение на опозицията разликата в сумата в потребителската такса на пенсионерите, която възлиза на около 7 млн. лева, да се заплаща на лекаря от републиканския бюджет по ред,  определен в наредба на министъра на финансите и министъра на здравеопазването.

В здравната комисия обаче беше одобрен текст, според който това да става по ред, определен от Надзорния съвет на здравната каса. Въпреки прегласуването, депутатите отново приеха предложението на левицата.

След поисканата почивка в бе обявено, че остава текстът, според който парите ще дойдат от републиканския бюджет.


Депутатите решиха обемите, цените и методиките за остойностяване и за плащане на медицинската помощ да се разработват от Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите.

Към министъра се създава и Консултативен съвет, който ще разглежда и дава становища по цените.

В него ще влизат заместник-министрите на здравеопазването и на труда и социалната политика и по един представител на НЗОК, НАП, Изпълнителната агенция по икономически анализи и прогнози, съсловните и пациентските организации.

Коментари