Публикация

При три неплатени здравни вноски ще се губят права


Работодатели, които не заплащат здравни вноски на служителите си, ще бъдат наказвани с глоба от 2 хил. до 4 хил. лв. за физически лица или имуществени санкции от 4 хил. до 8 хил. лв. за еднолични търговци и юридически лица. При повторно нарушение санкциите ще достигат до 15 хил. лв.

Това предвиждат промените в Закона за здравното осигуряване, гласувани на второ четене.

Самоосигуряващите, които не плащат вноските повече от три месеца, ще се глобяват от 500 до 1 000 лв., а при повторно нарушение – до 3 хил. лв.

Здравноосигурителните права ще бъдат прекъсвани при невнасяне на повече от три дължими здравни вноски за период от 36 месеца. Правата ще се възстановяват след заплащане на всички дължими вноски.

 

Коментари