Публикация

ПРОБЛЕМИ С ДОСТАВКАТА НА ZENTEL TABLETS 400 MGX1

НЕДОСТИГ НА ZENTEL TABLETS 400 MGX1 ДО КРАЯ НА ЮНИ 2016 Г.


В ЦУ на НЗОК е постъпило писмо от Глаксо Смит Клайн ЕООД, протежател на разрешение за употреба на ZENTEL TABLETS 400 MGX1 , с информация, че срокът за недостиг на продукта, ще продължи до края на месец юни 2016 г. В периода до тази дата няма да има  наличности от лекарствения продукт, които да се доставят на търговците на едро в Р България.

На основание на гореизложеното НЗОК е информираладоговорните си партньори.

Коментари