Публикация

Правителството одобри нов законопроект за разделянето на основен и допълнителен пакет

Министерски съвет одобри промени в ЗЗО за въвеждането на основен и допълнителен пакет на медицинската помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК, съобразени с изискванията на Конституционния съд.


На днешното си заседание правителството одобри промени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), с които се регламентира обособяването в основен и допълнителен пакет на медицинската помощ, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Новите изменения в ЗЗО са в резултат на решение на Конституционния съд, който спря разделянето на двата пакета с мотива, че то не е ясно уредено в закона. Според стария текст основният и допълнителният текст трябваше да бъдат определени от наредба на министъра на здравеопазването. Това обаче не бе одобрено от магистратите, които постановиха, че критериите по разделянето трябва да бъдат ясно посочени в ЗЗО.

Според правителството новият проект на закона е съобразен с решението на Конституционния съд. От там информират, че законопроектът въвежда критериите, по които ще се извършва разделянето, а именно – дали е необходимо медицинските дейности да се осъществяват незабавно или да се планират за изпълнение. Отправна точка ще бъдат стадият, развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и състояние. От значение ще бъде осигуряването на здравна закрила на рискови групи като бременни и родилки, лица със заболявания и състояния, които могат да доведат до смърт или тежки необратими функционални увреждания на жизненозначими органи и системи.

В основния пакет ще попаднат дейностите, които следва да се извършват без отлагане във времето. В допълнителния пакет ще се включва лечение на диагностицирани заболявания или състояния, които не водят до непосредствена заплаха за живота или трайно увреждане на здравето и при които медицинските дейности могат да бъдат планирани във времето без опасност от влошаване на състоянието и степента или стадия на развитие на болестта.

Със законопроекта се предлага и промяна в Закона за здравето, свързана с дейността на здравните кабинети. Създава се възможност в здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца да се извършват дейности, свързани с подпомагане процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания.

Коментари