Публикация

Дарение на нова апаратура за изследване на туморни маркери


Нова апаратура за изследване на туморни маркери получиха патологичните лаборатории в УМБАЛ „Александровска”, Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания в София и Медицинския университет в Плевен.

Оборудването представлява автоматична система за обработка на препаратите, изготвени от туморни биопсии на пациенти с различни типове рак.

То ще се използва за изследване на биологичните маркери, необходими за избор на правилното лечение по метода на имуно-хистохимичния анализ и по все още новия за страната ни метод – сребърна „in situ” хибридизация.

Всяка година в България се диагностицират и оперират над 3200 пациентки с рак на гърдата. При тях е задължително изследването на рецепторите за естроген, прогестерон и HER2.

При липса на автоматизирана система за обработка на препаратите и използване на имуно-хистохимичен анализ, изследванията изискват по около 6-8 часа работа на лаборантите за установяване на хормоналния рецепторен статус и още толкова време за HER2.

При използване на автоматизирани системи часовете труд намаляват  наполовина.

Чрез новото оборудване се въвежда стандартизация на изследванията, тъй като диагностичната апаратура минимализира грешките при дозирането и прилагането на диагностичните реагенти.

Оборудването е дарено от „Рош-България”. Компанията ще инвестира в обучението на лаборанти и лекари, като целта е да се използва пълният потенциал на новата апаратура.

Коментари