Публикация

Информационна беседа за катаракта (перде на окото) в „Централ Хоспитал“ в Пловдив

Тя ще се проведе на 29 юни 2016 г., сряда от 15 ч. Организират я болницата и Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите на Свети Йоан


Болница „Централ Хоспитал“ в Пловдив съвместно с Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите на Свети Йоан организира информационна среща за най-честото очно заболяване сред възрастните хо-ра - катаракта (перде на окото). 

Темата на беседата е „Оперативно лечение на катаракта и видове вътреочни импланти“. Тя ще се проведе на 29 юни 2016 г., сряда от 15 ч. в болница „Централ Хоспитал“ в Пловдив на бул. „Ва-сил Априлов“ 20. Всеки присъстващ ще получи възможност за консултация.
За катарактата е известно, че заболяването обикновено протича безсимптомно, докато очното перде не стане достатъчно голямо, за да засегне зрението. Въпреки че някои хора могат да подобрят зрени-ето си, използвайки очила и контактни лещи, единственият начин за лечение е оперативна интервенция, която включва премахване на увредената леща и заместването й с изкуствена.
Тази беседа е втората, която екипът на очно отделение към МБАЛ „Централ Хоспитал“ и Ортодок-салният орден на Хоспиталиерите организират за пациентите. През март при голям интерес премина информационната кампания за глаукоматата. След лекцията в продължение на 4 дни офталмолози правиха безплатни прегледи за глаукома на пациенти.

Коментари