Публикация

НЗОК ЗАПЛАЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

НЗОК ЗАПЛАЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

НЗОК ИЗВЪРШВА ПЛАЩАНИЯ НА БОЛНИЦИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ М. МАЙ 2016 Г.

Коментари