Публикация

Промяна в Указанията за условията и реда за диспансерно наблюдение

Промяна в Указанията за условията и реда за диспансерно наблюдение на ЗОЛ със сърдечно-съдови заболявания


Указание РД-16-27/20.05.2016 г. на управителя на НЗОК - изречение второ се изменя, както следва:

"Диспансерното наблюдение при лица със сърдечно-съдови заболявания и с наличие на сърдечни и съдови импланти и транспланти да се осъществява само от лекар-специалист по кардиология до края на първата година от интервенцията."

Коментари