Публикация

РЕЗЮМЕ: Витамин D: Причинява или лекува захарния диабет?

Проф. Дейвид Робинс, MD, PhD


Признатата роля на витамин D се е разширила значително през последното десетилетие. Смятало се е, че изпълнява ограничена функция за стимулиране на калциевия транспорт в червата и помага при формирането на костта. Вече знаем, че витамин D изпълнява роля в имунния отговор, възпалението и ендокринната функция на панкреаса, всички свързани с тип 1 и тип 2 диабет. Освен това, ниски серумни нива на витамин D са свързани с инсулиновата резистентност и по-висок риск от диабет. Лекцията прави обзор на множеството роли на витамин D, които са от значение за захарния диабет и разглежда въпроса дали витамин D може да подобри диабетния контрол или да предотврати развитието на диабет.

" }-->

Коментари