Публикация

РЕЗЮМЕ: Диабетна невропатия и стареене

Акад. проф. Екатерина Титянова, MD, PhD, DSc


Невропатията е късно усложнение на захарния диабет с неблагоприятни, дълготрайни последици, стимулиращи процеса на патологично стареене. Като етиологични фактори се обсъждат лошия контрол на нивото на кръвната захар, тежестта и продължителността на диабета, ролята на хипоинсулинемията, дислипидемията, артериалната хипертония и участието на някои индивидуални фактори. Интензивната антихипергликемична терапия при добър и траен контрол на гликемията намалява риска от развитие и прогресия на диабетната невропатия с около 60%.

Коментари