Публикация

РЕЗЮМЕ: Оценка на познанието за диабетно стъпало

Хасан Хакан Кобан, MD


Едно от най-драматичните усложнения на лошо контролирания захарен диабет са усложненията на стъпалото, които включват невропатия, промени по кожата, мазоли, язви, нарушена циркулация и ампутация.

Нашето изследване цели да покаже общия брой на случаите с диабетно стъпало в Медицински факултет на университет Esksehir Osmangazi във връзка с отговорите на следните въпроси: какво лечение на диабетното стъпало се използва в различните клиники, какво е сътрудничеството между тях и какви са резултатите?
Оценявайки методологичните приложения, ние се стремим да разберем начините за превенция на диабетното стъпало и какви са потенциалните методи на лечение в бъдещето.

" }-->

Коментари