Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА ДИАБЕТНА АСОЦИАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА ДИАБЕТНА АСОЦИАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Страница

РЕЗЮМЕ: Медицинските специалисти "под светлината на прожекторите"

Радина Табакова - клиничен психолог, консултант на клиниката по ендокринология към ВМА

Работата с физическата болест предизвиква у всички силно чувство на уязвимост и влияние върху личния и професионалния ни живот. Данните от многобройните изследвания свидетелстват за високи нива на синдрома на професионално прегаряне (burn out) сред здравните специалисти, което се отразява на клиничната практика. Оказва влияние върху работата ни, като се отразява на удовлетвореността от нея и отношението с пациентите.

Целта на презентацията е да върне вниманието Ви върху вас като специалисти, работещи с болестта. Друг акцент се поставя върху личните аспекти на работата, защото за да помагаш на другите, е важно да можеш да разбираш и себе си.

Реклама

Мнения