Публикация

Болестите са свързани с негативен опит в детството


Причините за много заболявания при възрастните се коренят в различни негативни събития през  първото десетилетие от живота.

Децата, подложени на психологически, икономически и социални изпитания, са застрашени от трайни емоционални проблеми, нарушен метаболизъм  и пробиви в имунната защита. Всички тези фактори увеличават риска от различни заболявания в зряла възраст.

Изследване сред 1037 души, родени в Нова Зеландия през 1972-73 год., установило, че на 32-годишна възраст тези от тях, които имали тежко детство, по-често влизали в рискова за заболявания група.

Авторите на изследването, публикувано в декемврийския брой на Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, посочват, че негативни събития в детството са довели в 31% от наблюдаваните случаи до депресия, в 13% - до силни възпаления, в 32% - до метаболитни нарушения.

Според експертите, влиянието на неблагоприятните детски преживявания върху повишената заболеваемост в по-късна възраст не зависи от други рискови фактори като ниско тегло при раждането, наследственост и др.

Коментари