Публикация

Министерството вече ще плаща за скъпи изделия - койлове, при мозъчни аневризми и малформации

Досега касата покриваше само суми до 10 000 лв., но стойността на изделията стига до 20-30 хил. лв.


Министър Петър Москов е подписал днес заповед за утвърждаване на методика за субсидиране на лечебните заведения, съобщават от МЗ. Това означава, че за първи път Министерството на здравеопазването ще заплаща на лечебните заведения закупените медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчен инсулт.

Условията, на които трябва да отговарят болниците, за да получат финансиране, са да имат структура по нервни болести, неврохирургия, образна диагностика, инвазивна кардиология или друго отделение от трето ниво на компетентност; да имат спешно отделение и отделение по рехабилитация.

На тези критерии в момента отговарят 4 лечебни заведения в страната, с които МЗ ще сключи договор. Това са УМБАЛ „Св. Анна“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив и УМБАЛ „Св. Марина“ Варна.

Очакваните резултати от приложението на методиката са  намаляване инвалидизацията и смъртността на пациентите с мозъчен инсулт, напълно възстановяване на работоспособността и максимално запазване качеството на живот. 

Друга важна промяна е осигуряването на възможност за доплащане на стойността на медицинските изделия /койлове/ за интервенционално лечение на мозъчни аневризми и артерио-венозни малформации. В момента НЗОК заплаща за тези изделия до 10 хил. лв. При отделни пациенти с големи или множествени аневризми или малформации  обаче стойността на медицинските изделия може да достигне до 20-30 хил. лв., които до момента следваше да бъдат доплащани от пациентите. Сега това се поема от МЗ по определен в методиката ред. Досега тези пациенти, макар и малко на брой, бяха принудени сами да организират акции по събиране на пари за животоспасяващите за тях консумативи.

Коментари

каква изненада

Браво! Моя позната днес претърпя втора интервенция с поставяне на имплант,тъй като е с мозъчна аневризма!!! :)