Публикация

МУ Пловдив бе домакин на първата работна среща по проекта BIHSENA

Медицинският университет – Пловдив беше домакин на първата работна среща по проект BIHSENA „Свързване на иновациите, здравето и обществото чрез изграждане на образователния капацитет във висшето образование в съседните на Източна Европа страни“.


Координатор на проекта е Университетът в Маастрихт, Холандия, партньори са университети и академични центрове от Полша, Русия, Украйна, България – ПУ „П. Хилендарски“ и Медицинският университет в Пловдив. Общата стойност на проекта е 865 437.00 €.

Работната среща се проведе на 22 юни в Аудиторния комплекс на университета с модератор гл. ас. М.Казакова, дб от катедра „Медицинска биология“ на факултета по медицина в МУ-Пловдив.

В срещата взеха участие представители на петте държави от проекта. 
Презентации направиха от Медицинския университет в Пловдив доц. Д. Димитрова – ръководител на катедра ЗМИЗОМ при ФОЗ и доц. Г. Иванов, както и представители на Холандия, Русия и Украйна.

Обсъдиха се възможностите за колаборация между МУ – Пловдив и университетите, представени в проекта в сферата на Програма „Еразъм+“ , сключване на договор за мобилност и съвместно участие в проекти по различните проектни линии (Еразъм+, КД2, Хоризонт 2020, COST и др.).

" }-->

Коментари