Публикация

Доц. В. Златков: Подценяваме първичната профилактика


Доц. Виктор Златков, директор на Университетската болница „Майчин дом” пред Хелт медия:


Профилактиката се разделя на първична, вторична и третична. Първичната е тази, която много често не разбираме и я подценяваме. Тя е свързана с елиминиране на причините за самото заболяване.

Там, където познаваме причините, това е относително една задача с немного неизвестни. Но има много заболявания, при които причините са комплексни или не са познати и там се изисква нашето поведение да бъде свързано с предотвратяване по принцип на случайността това заболяване да се появи. Такъв случай са всички мерки, свързани с професионалната защита на хората, работещи във вредна среда.

Когато заболяването е известно, както примерно при рака на маточната шийка /в последните години убедително се доказа, че човешкият папиломен вирус има активно отношение/, се разработват мерки, за да не се допуска развитието на тази инфекция.
Вторичната профилактика има задача да открие в най-ранен стадий заболяването, даже преди да е още инвазивно, т.е. преди да се развие самото раково заболяване или в ранните му стадии, когато може да се лекува пълноценно.

На трето място, не по-малко от значение, е така наречената третична профилактика - това означава, че трябва да се извършват действия, след като е проведено успешно лечение, да се предотвратят рецидивите.

Коментари