Публикация

Анамнестични данни при български пациенти с неясно фебрилно състояние и субфебрилитет

сп. Варненски медицински форум, 2016, бр. 2, стр. 46-52


 Баймакова М, Плочев К, Кундуржиев Т, др. Анамнестични данни при български пациенти с неясно фебрилно състояние и субфебрилитет. Варненски медицински форум, 2016, № 2, 46-52.   

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.
Специалист "Инфекциозни болести"
30 юни 2016

Прикачени файлове

pdf
Medical History among Bulgarian Pa...

Коментари