Публикация

Сътрудничество между България и Румъния в областта на медицината

Многопрофилната болница за активно лечение-Русе вече може да разчита на подкрепата на клиниката за спешна помощ „Флоряска“ в Букурещ


Многопрофилната болница за активно лечение-Русе вече може да разчита на подкрепата на клиниката за спешна помощ „Флоряска“ в Букурещ. На 28 юни 2016 г. двете здравни заведения подписаха договор за сътрудничество и взаимопомощ. От българска страна присъстваха директорът на болницата д-р Иван Стоянов, а от румънска - ръководителят д-р Сорин Паун, медицинският директор д-р Йонуц Негой, финансовият директор Кристина Чиботару и кардиохирургът проф. Шербан Брадищяну. Освен съдействие при извършването на кардиологични интервенции и лечение беше договорен регулярен обмен на кадри и реализирането, в близко бъдеще, на съвместни обучения в областта на инвазивната кардиология, пластично-възстановителната хирургия и изгарянията. Допълнително бяха обсъдени детайли относно наличната медицинска техника и възможности в двете болници и условията за спешен транспорт на пациенти с хеликоптер.

Подписването протече в емоционална атмосфера. И двете ръководства се обединиха около становището, че с тази стъпка се полагат основите на едно дълго и плодотворно сътрудничество и изразиха благодарността си към българското посолство, което посредничи през целия процес на подготовка и подписване на договора. Н. Пр. посланик Александър Филипов подчерта, че медицината е една многото области, в които България и Румъния си сътрудничат и декларира готовността на посолството за оказване на съдействие и за в бъдеще.

В знак на благодарност д-р Стоянов поднесе на румънските си колеги български сувенири и фото албуми на гр. Русе и отправи покана лично да се убедят във високото качество на предлаганите медицински услуги в русенската болница.

 

Коментари