Публикация

РЕЗЮМЕ: Множествен миелом и диабет - клинични съотношения, взаимоотношения и терапевтични предизвикателства

Доц. Георги Георгиев, MD, PhD - СБАЛ "Йоан Павел" - София


Мултипленият миелом (ММ) е плазмоклетъчна малигнена дисплазия с честота 10-12% и богата клинична картина, следствие на плазмоклетъчна пролиферация, костна деструкция, хиперпротеинемия, хипервискозен синдром, хиперкалциемия, съдови промени, анемия, сензорно-моторна полиневропатия (СМПНМ). Прилагането на глюкокортикостероиди (ГКС) и нови препарати като талидомид и бортезомид (велкейд) допълнително обогатяват клиничната картина.

Захарният диабет тип 2 (ЗД2) и затлъстяването са нарастващ здравен проблем и все по-често се наблюдава съчетание  на двете състояния. Това поставя нови предизвикателства пред терапевтичното поведение при такива пациенти. 

Новите възможности за терапия на двете заболявания предполагат по-добър контрол на диабета, по-ефективно лечение на миелома и минимизиране на общите сериозни усложнения като СМПНП, хипервискозния синдром, нефропатията и макро/микроваскуларните усложнение. Особено внимание е отделено на действието (терапевтично и ятрогенно) на високите дози ГКС, талидомид и деривати и протеазния инхибитор бортезомид (велкейд).

" }-->

Коментари