Публикация

РЕЗЮМЕ: Ефект на изофлавоните върху гликемичния контрол и риска от диабет тип 2 при постменопаузални жени

Проф. Мария Малинова, МБАЛ "Св. Мина" - Пловдив


Нарастването на болните от диабет продължава да е важен проблем за общественото здраве. Ефектът на менопаузата или възрастта на настъпване на менопаузата върху наличието на хипергликемия остава спорен и неясен. Повлияването на хипергликамията с подходяща промяна в начина на живот може да намали усложненията и заболеваемостта от диабет. In Vitro проучвания показват, че изофлавоните имат антидиабетни качества чрез подтискане чревната абсорбация на глюкозата, с a-glucosidase инхибиторно действие и демонстрираното подтискащо действие върху тирозин киназата.

Проучвания показват, че изофлавоните подобряват гликемичния контрол, намаляват инсулиновата резистентност, повишават инсулиновата чувствителност и намаляват риска от развитие на диабет. Изофлавоните намаляват риска от развитие на диабет тип 2 при здрави постменопаузални жени и при жени със затлъстяване.

Коментари