Публикация

Тестове за наркотици. Кръвен тест или урина?

Днес все повече родители проверяват децата си за употреба на наркотични вещества и все по-често възниква въпроса относно „Кръвни тестове за наркотици?“.


Изследванията за наркотици днес придобиват все по-масов характер. Освен за контрола на шофьори и лица, въвлечени в криминални деяния, тестовете за наркотици навлизат масово в редица други области – при рутинния професионален подбор на кадри, като задължително изследване за редица професии и не на последно място – за контрол на собствените ни деца при съмнения за употреба на „забранени субстанции“. Поводът най-често са възникнали съмнения в подрастващия тинейджър или необходимост от потвърждение на положителен уринен тест за наркотици, закупен от аптеката. Колкото и респектиращо да звучи „кръвен тест за наркотици“ – ползата от подобно изследване за целите на родителския контрол или контрола на служители на работното им място отстъпва в ползва на урината. Кръвният тест за наркотици не е по-сигурен, не е по-надежден и вероятността да изпаднем в по-голямо недоразумение с значителна, отколкото ако се извърши лабораторен анализ на проба урина.

Какво се случва обаче, когато тестът за урина покаже положителен резултат? При родителите на първо място възниква паника. След което изниква една несигурност, свързана с получения резултат, която следва да бъде потвърдена или отхвърлена. В този момент изникват въпросите „Как?“ и „Къде?“.

Тестове за наркотици в урина

Преди да се отговори на тези въпроси, следва да предоставим малко повече информация за експресните тестове за наркотични вещества в урина. Експресните тестове за урина са предназначени за ориентировъчно изследване, което има само  предварителен (т.е. няма доказателствен) характер.

Принципът на теста се състои в разпознаване на структурата на молекулата на наркотичното вещество или негов метаболит от антитяло и се отчита най-често като отсъствие (!) на цветна ивица върху тест-панела. Доколкото принципът на отчитане на тестовете за наркотици (липса на ивица – положителен резултат) е обратен спрямо тестовете за бременност (липса на ивица – отрицателен резултат), то задължително прочетете упътването на теста или се поинтересувайте кога теста е положителен – при поява или липса на ивица в индикаторната зона.

Тестът е положителен, когато концентрацията на наркотика в урината е над определена граница (концентрационен праг; cut-off). Това е и един от триковете, които „по-опитните“ изследвани лица прилагат за да си осигурят отрицателен резултат – най-често чрез разреждане на урината с вода. Този „трик“ обаче лесно се разпознава по необикновено студената чашка с урина, при допир с ръка. Друг рисков фактор за проваляне на теста е да се добавят различни химични вещества, които да повлияят на изследването. При съмнения за подобни действия от страна на изследвания е добре да се вземат предварително мерки за недопускане – например, в тоалетната да няма оставени битови препарати за почистване, за пране и др.

Следващото важно условие е тестът да се направи коректно, съгласно указанията. Ако тестът е за накапване, то във всяка ямка трябва да се накапят определен брой капки урина (обикновено три). Не е необходимо да се препълват ямките. Ако тестът е с ленти, то той трябва да се потопи строго вертикално в чашката с урина за 30-60 сек или докато се появи движещата се ивица в индикаторното поле.

Критичен момент при тестовете за урина е времето на отчитане. В упътването изрично е посочено след колко време се отчита теста (обикновено 5 мин) и това не се извършва по-рано. Важно е да се отбележи, че показанието на теста не е постоянно и след 10-15 мин може да се промени, т.е. прибраният тест не е доказателство след ден-два какво сте установили.

Най-същественият момент е самото отчитане. Имайте предвид, че дори леко да прозира индикаторната ивица, тестът се счита за отрицателен. Няма средно положение като „почти отрицателен“ или „малко положителен“.

Какво следва ако тестът покаже положителен резултат? Все още нищо. Положителният резултат при този тип тестове се нуждае от задължително потвърждение. И кръвният тест не е най-добрия вариант. Фалшиво положителен резултат може да се получи най-често от употреба на някои медикаменти, които са посочени в подробната листовка на теста. Например някои лекарства, отпускани без рецепта за главоболие, съдържат кодеин и позитивират теста за опиати/морфин. Лекарство, ползвано за повишена стомашна киселинност често позитивира теста за метамфетамин. В никакъв случай не бързайте с прибързани изводи и заключения, които да доведат до трайно нарушаване на отношенията, добрия тон и доверието между Вас и изследвания. Необходимо е потвърждение, преди да се предприемат каквито и да било действия, защото опитът показва, че подобни грешки се прощават трудно от несправедливо обвинените.

Потвърдителен (доказателствен) анализ за употреба на наркотични вещества

Потвърдителният анализ е лабораторно изследване, изискващо ползване на специална аналитична апаратура (GC-MS, LC-MS) с различен метод на детекция от този на първия тест (т.е. различен от имуноанализ). По тази причина клиничните лаборатории у нас не могат да извършват потвърдителен анализ, тъй като техните апарати ползват същия имуноаналитичен метод, само че изследването се извършва и отчита от апарат – налице са същите възможни грешки и ограничения.

Най-добре е потвърдителен анализ да се извърши чрез изследване на пробата, показала положителен резултат и на втора проба – предоставена на място в лабораторията. По този начин може да се установи какво е довело до положителен резултат и наистина ли е положителен, а същевременно се избягва възможността за преждевременно елиминиране на наркотика от организма на изследвания и получаване на отрицателен резултат при втората проба. Това е често срещано, особено когато има разлика от 8-12 ч. или повече между първия тест и потвърдителния анализ, а често пъти родителите търсят потвърдителна лаборатория след дни и седмици.

Съобразявайте факта, че наркотичните вещества и психоактивните медикаменти се променят в организма (метаболизират) и се елиминират, то колкото по-скоро се направи изследването в лаборатория след съмнителни признаци на поведение или положителен експресен тест, толкова е по-голяма вероятността за получаване на достоверен аналитичен резултат.

Към настоящия момент, в  България, единствените лаборатории извън системата на МВР, които разполагат с методология, съвременна апаратура, сертифицирани аналитични стандарти и профилирани специалисти са лабораториите на Военномедицинска академия в София и Варна.

 

Кръвен тест за наркотици

Изследването на наркотични вещества в кръв има значение тогава, когато трябва да се докаже употреба в кратък период (часове) преди вземането на кръвната проба (напр. при шофьорите), необходимо е да се оцени степента на риск и зависимостта между доза на наркотика, концентрация в кръвта и токсичен ефект или има вероятност от оспорване произхода на пробата (възможен е анализ на ДНК). При всички други случаи урината е по-подходяща проба, защото:

-          позволява детекция на много повече наркотични вещества;

-          позволява доказване на употреба след по-голям период от време;

-          предоставя възможност за доказване по наличие на крайни метаболити, дори при отсъствие на приетото наркотично вещество;

-          вземането на пробата е неинвазивно и може да се извърши и в домашни условия.

Не трябва да става объркване между клинико-лабораторните изследвания на кръв и токсикологичния анализ. Съображенията за сутрешна урина или вземане на кръв на гладно не се отнасят до токсикологичното изследване и то може да се извърши по всяко време.

В заключение, следва да се подчертае, че изследването на урина е най-добрия вариант за скринингово изследване за употреба на наркотични вещества, като след положителен експресен имуноаналитичен тест следва да се извърши потвърдителен (доказателствен) анализ. Второто изследване е добре да бъде направено в максимално кратък срок след първото и при възможност да се предоставят и двете проби. Кръвният тест за наркотици има специфична и ограничена приложимост, като същият не е подходящ за скринингови изследвания.

При всички възникнали колебания или допълнителни въпроси, следва да се консултирате със специалист по токсикологичен анализ или съдебен токсиколог.

Коментари