Публикация

Какво представляват рентгеновите лъчи?

Радиацията винаги е съпътствала човешкото съществуване.Всеки от нас се ражда и живее в среда на природен радиационен фон. Източници на природната радиация са космическите лъчи, радиоактивните елементи в почвата, строителните материали, въздуха, храната, водата, дори нашето тяло.


Йонизиращата радиация представлява частици и електромагнитни вълни, които преминавайки през веществата ги йонизират. Това може да доведе до увреждане на клетките в живата материя и да предизвика вредни ефекти.

Рентгеновите лъчи са вид електромагнитно лъчение, като светлината, радиовълните, ултравиолетовите и инфрачервените вълни, но имат йонизращо действие.Те не въздействат върху човешките сетива - не ги виждаме или чуваме, не предизвикват болка или затопляне.

Човек е създал и изкуствени източници на радиация, които формират надфоново облъчване.Това са радиоактивни източници, рентгенови тръби, ядрени реактори, ускорители на заредени частици и др. Те се използват в медицината, индустрията, енергетиката, в научните изследвания и бита.

Снимка на рентгенография от 1940г. Това изображение е използвано за да се докаже, че по време на рентгеновото изследване, пациентът е изложен на нищожно радиоактивно облъчване. Източник : wikipedia

Коментари