Има ли риск при рентгеново изследване?
Кабинет по дигитална рентгенография
Кабинет по дигитална рентгенография
Лечебно заведение
Има ли риск при рентгеново изследване?

Има ли риск при рентгеново изследване?

"Дозата прави отровата" Парацелзиус 16в.

  • Йонизиращите лъчения предават на тъканите на човешкото тяло енергия.Енергията предадена на единица телесна маса, се нарича погълната доза или само доза.
  • Рискът от увреждания е по-голям при получаване на по-голяма погълната доза.
  • При рентгеновите изследвания в стоматологията се изпобзват много малки дози рентгеново лъчение.
  • Засега няма доказателства, че тези малки дози могат да предизвикат вредни ефекти за здравето.
  • Счита се, че при изследванията с рентгеново лъчение съществува известен минимален риск за увеличаване на естествената вероятност от злокачествено заболяване, което да се появи много години след облъчването.
  • Рискът нараства с броя на рентгеновите изследвания и получената при всяко от тях доза.

Да сравним дозата при зъбните снимки с дозата от някои други рентгенови изследвания, както и с дозата, която всеки човек получава за определен период от време от природния радиационен фон :

 Секторна рентгенография на зъби - 1,2 дни

Панорамна снимка на зъбите и челюстите - 1,5 - 5 дни

Рентгенография на белите дробове - 3 - 10 дни

Рентгенография на череп - 11 дни

Рентгенография на лумбални прешлени - 7 месеца

Венозна урография ( изследване на бъбреците ) - 14 месеца

Контрастно изследване на стомаха - 16 месеца

Ириография ( изследване на дебелото черво ) - 3 години

Компютърна томография на глава - 1 година

Компютърна томография на гръден кош - 3,6 години

Сърдечна катетеризация, коронарна ангиография, коронарна ангиопластика - над 6 години

Мнения