Публикация

Има ли риск при рентгеново изследване?

"Дозата прави отровата" Парацелзиус 16в.


  • Йонизиращите лъчения предават на тъканите на човешкото тяло енергия.Енергията предадена на единица телесна маса, се нарича погълната доза или само доза.
  • Рискът от увреждания е по-голям при получаване на по-голяма погълната доза.
  • При рентгеновите изследвания в стоматологията се изпобзват много малки дози рентгеново лъчение.
  • Засега няма доказателства, че тези малки дози могат да предизвикат вредни ефекти за здравето.
  • Счита се, че при изследванията с рентгеново лъчение съществува известен минимален риск за увеличаване на естествената вероятност от злокачествено заболяване, което да се появи много години след облъчването.
  • Рискът нараства с броя на рентгеновите изследвания и получената при всяко от тях доза.

Да сравним дозата при зъбните снимки с дозата от някои други рентгенови изследвания, както и с дозата, която всеки човек получава за определен период от време от природния радиационен фон :

 Секторна рентгенография на зъби - 1,2 дни

Панорамна снимка на зъбите и челюстите - 1,5 - 5 дни

Рентгенография на белите дробове - 3 - 10 дни

Рентгенография на череп - 11 дни

Рентгенография на лумбални прешлени - 7 месеца

Венозна урография ( изследване на бъбреците ) - 14 месеца

Контрастно изследване на стомаха - 16 месеца

Ириография ( изследване на дебелото черво ) - 3 години

Компютърна томография на глава - 1 година

Компютърна томография на гръден кош - 3,6 години

Сърдечна катетеризация, коронарна ангиография, коронарна ангиопластика - над 6 години

" }-->

Коментари