Публикация

Чистите ръце държат вирусите далече

Ако ви ухапе кърлеж, го извадете без въртеливи движения, съветва д-р Валентина Цанева


Наред с хубавите мигове през лятото не липсват и неприятни изненади като инфекциите, които могат да превърнат почивката ви в кошмар. Как да се спасите от подобен обрат попитахме д-р Валентина Цанева. Тя е главен епидемиолог на Болница „Тракия".- Д-р Цанева, какви опасности ни дебнат през лятото по плажовете, изобщо навън?
- Лятото по начало е период, през който хората повече пътуват, събират се на едно място. Има възможност за престой на храната в затоплени пространства и по този начин могат да се размножат микроорганизми в нея. Ходи се по басейни, на море, така че има доста условия, при които има възможност за предаване на инфекции по фекално-орален механизъм. Най-често това са чревните инфекции. Мога да започна с вирусите,най-вече ентеровирусните инфекции, които се характеризират с подчертана лятно - есенна сезонност. Когато спадне общия имунитет на населението и има значителен брой на неимунно население и се създават условия за развитие на епидемични взривове. Това, което е характерно за тези инфекции е, че симптомите се проявяват при един човек, а безсимптомно могат да бъдат при други десет, сто и повече души. Това е така, защото има различни клинични форми на инфекцията. Безсимптомните форми са основните виновници за пренасяне на инфекцията. В епидемиологията има така наречения айсбергов феномен - видимо болните, са много по-малко, от тези, които нямат симптоми, но могат да бъдат източници на заразата. Затова мерките за хигиена трябва да бъдат универсални и винаги да се спазват, независимо дали пред нас има човек, който е със симптоми.
- Какви са симптомите?
- Симптомите могат да бъдат в гастроинцестиналния тракт, но могат да бъдат и по-сериозни. В единични случаи може да се засегне и нервната система, особено при малките деца. Това може да стане във вид на менингити, менингоенцефалити, парализи, това са най-тежките случаи. Също така може да се засегне гърлото, да се появят обриви. Но разстройството е най-характерен, най-общ и най-често срещан симптом.
- Колко време е инкубационният период на вирусите след заразяването?
- Може да бъде от 10, 14 до 20 дни, зависи от формата на вируса.
- Колко дълго продължава самата инфекция? Какви са мерките, които родителит трябва да вземат в случай на болно дете?
- Както казах, инфекцията може да протече по различни начини, в зависимост кой орган и коя система ще бъдат засегнати и какъв е имунният статус на дадения индивид. Защото, ако става въпрос за малко дете, за кърмаче, за някой пациент със съпътстваща патология, там може да очакваме и много тежко протичане. Така че, имунулогичният сблъсък между микро и макро организма определя каква е спецификата на клиничната картина. Не може да се прогнозира и да се каже как точно ще протече инфекцията. По-важно е пациентите да знаят какви са начините за предпазване. А най-простото и универсално средство е хигиената на ръцете. Защото точно ръцете са тези, които предават вирусите и инфекцията от човек на човек. С ръцете си можем да замърсим предмети. Изобщо универсалните мерки, които се вземат след посещение на тоалетна, след замърсяване на ръцете, са най-сигурн. Както ида се внимава с храната, която се консумира през лятото. Трябва да е сигурно, че тя не е престояла на топло, за да се даде възможност да се размножат вирусите. Измиването на плодовете и зеленчуците трябва да става с чиста вода, защото, ако се ползват неконтролирани водни източници, те могат да се окажат замърсени по фекален начин. Това са нещата, които хората трябва да знаят и да бъдат обучавани най-вече на добра хигиена. Винаги казвам, че хигиената на ръцете е ключовият момент в превенцията на инфекциозните болести.
- Това ще помогне ли за предпазване и от хепатит А?
- Да, хепатит А също се числи към ентеровирусните инфекции и болестите на мръсните ръце. 
- Какви други заразни болести биха могли да сполетят човек през лятото?
- Другите болести през лятото биха могли да бъдат кърлежоприносимите инфекции. Защото това е сезон, в който кърлежовата популация има условия за развитие и размножаване. И отново, защото това е сезон в който е топло, ние ходим с разголени крайници, боси. Период в който извеждаме домашните си животни и по тяхната козина също могат да попаднат кърлежи. И тук е важно да спазваме следното - когато извеждаме децата или просто самите ние излизаме на открито, по възможност да не газим в тревни площи, които не са обработвани. Или ако се ходи на поход, човек да бъде с дълги, покриващи крайниците, дрехи. Трябва да се ползват някакви репеленти. Когато се прибере в къщи човек, трябва да се оглежда за кърлежи, задължително да преглежда и децата. Защото колкото по-рано се отстрани кърлежа, толкова е по-малко вероятността, ако той е бил заразен, да се предаде заразата. За щастие не всички кърлежи са заразени и ухапването не е равносилно на болест.
Важно е, когато се почистват кърлежи от домашни любимци, да се работи много внимателно, с ръкавици, и насекомите да не се смачкват.Трябва много да се внимава при почистването да не се докосват със замърсени ръце кожата или очите, тъй като заразата може да попадне в организма през конюнктивите или наранената кожа. Самите домашни любимци трябва да бъдат правилно обгрижвани и почиствани. Там е отговорността на всеки индивид към неговото си здраве, към децата му, към домашните любимци.
- От кърлежопреносимите инфекции кои са най-страшни, с фатален изход?
- За страната ни най-опасно е развитието на Кримска хеморогична треска и за щастие тя е и най-рядка. По често се срещат Марсилска треска, Лаймска болест и Ку-треска, които също могат да предизвикат сериозни усложнения, ако не се предприеме своевременно лечение.
- Какви са симптомите, тоест при досег с кърлежи за какво трябва да внимават след това хората?
- Хората, които са ухапани, трябва да вземат мерки по най-бързия начин кърлежа да бъде отстранен и то по правилния начин. Има много грешки които се допускат при извършване на тази процедура- обработка с мазнина, изгаряне, неправилна техника при изтегляне на забития кърлеж и всички те създават допълнителни проблеми. Най-добре е процедурата за изваждане на кърлежа да се направи от обучено медицинско лице, което да спазва правилната техника и задължителните условия на асептика при процедурата. 
- А какъв е правилният начин?
- Кърлежът се хваща със стерилен инструмент и се дърпа директно нагоре без завъртане, като това се прави внимателно и постепенно , за да не остане част от него в кожата на ухапания.
- Какви са симптомите на заболяванията, които пренасят кърлежите?
- След ухапване от кърлеж пациентите трябва да следят за повишаване на температурата, появата на обриви, зачервяване на мястото на ухапване, увеличени лимфни възли и прояви на кървене от кожата или лигавиците. При наличие на някои от тези симптоми трябва веднага да потърсят лекарска помощ, тък като има специфично лечение, което трябва да започне навреме.
- Защо бумът на ентеровирусите е през лятото, през зимата с какво не са благоприятни условията за развитието им?
- Ентеровирусни инфекции възникват през цялата година, но подчертаната лятно-есенна сезонност е свързана с добрата устойчивост на ентеровирусите в топла и влажна среда. Те се отличават и с дълга преживяемост в канални води и могат чрез фекалиите да попаднат в различни водоеми. Летния период предразполага към събиране на големи групи хора, през лятото ходим на море, посещаваме открити басейни.
Ясно е, че при неспазване на добра хигиена на тези места има условия за създаване на фекално замърсяване на водата и осъществяване на фекално-оралния механизъм на предаване и бързото разпространение на инфекцията сред повече хора. Тези специфики на сезона на отпуските и почивките са предпоставка за по-високата заболяемост от ентеровирусни заболявания

Коментари