Публикация

Туморите на черния дроб са лечими

Има няколко начина за отстраняването им, оперативният е най-добър, казва проф. Александър Юлиянов


Туморите на черния дроб са едно сериозно и опасно заболяване. Как могат да се излекуват, попитахме проф. Александър Юлиянов. Той е ръководител на Отделението по хирургия в „Тракия Парк". Екипът му е международно признат в лечението на чернодробните тумори. През 2012 излезе книгата "Liver Tumors" под редакцията на проф. Юлиянов, който координира и ръководи международни изследователски екипи от специалисти от Европа, Северна Америка и Азия участващи в създаването на това ръководство.


- Проф. Юлиянов, какво представляват чернодробните метастази и чернодробният рак?

- Туморите на черния дроб са обособени в две големи групи - метастази и първични тумори на черния дроб.Чернодробните метастази се развиват при наличие на тумор на друг орган (дебело черво, стомах, яйчници и т.н.), след като клетки са се откъснали от основния тумор и чрез кръвообращението са попаднали в черния дроб и се развиват в него. Ракът на черния дроб за разлика от метастазите представлява тумор, който се развива от някои от клетките, които изграждат този орган. В зависимост от това от какви клетки е изграден туморът той може да бъде хепатоцелуларен рак (от самите чернодробни клетки), холангиоцелуларен рак (от клетките на жлъчните каналчета), както и някои по-редки видове - аденокарцином, хепатобластом, ангиосарком и т.н. По принцип чернодробните тумори се развиват без да дават сериозни симптоми, което обичайно води до откриването им в по-напреднал стадий.

- Лечими ли са туморите на черния дроб?

- Да, всеки пациент с чернодробни метастази или първичен чернодробен рак изисква прецизна индивидуална оценка на възможностите за лечение, като при голяма част от пациентите с чернодробни тумори е възможно излекуване или поне значително удължаване на живота. Това обаче е възможно само в институции, разполагащи със специфична апаратура, лаборатории и специализирани екипи в областта на чернодробната хирургия. В сравнение с всички други тумори на коремните органи туморите на черния дроб най-често изискват от хирургичния екип прилагане на индивидуализирана и нерядко оригинална концепция при лечението на конкретния пациент.

- Какъв специалист трябва да прецени възможностите за лечение на рака на черния дроб и кои са те?

- Чернодробният хирург е специалистът, който има необходимите познания и опит да даде компетентен съвет относно възможностите за лечение на чернодробните метастази и чернодробния рак. Оперативното отстраняване на чернодробните метастази е най-ефективният и сигурен метод за лечение. Оптималното и най-ефективно лечение на чернодробния рак при пациентите без цироза на черния дроб също е хирургичното отстраняване на тумора. При пациентите с цироза е необходима внимателна преценка на чернодробната функция преди предприемането на каквото и да било лечение. При невъзможност за хирургично отстраняване на тумора се обсъждат радиотермоаблация или друг локален метод. Абсолютно задължително изследване за адекватна преценка е скенерът на черния дроб с венозно контрастиране. Идеалният вариант за лечение на пациентите с цироза и рак е чернодробната трансплантация, тъй като тя решава проблема и с двете заболявания. За съжаление малко пациенти с рак на черния дроб са подходящи за трансплантация.

Много често пациентите с рак на черния дроб се обявяват за неизлечимо болни или се подлагат на алтернативни методи на лечение от най-различни специалисти без никакъв опит в хирургията на чернодробните тумори. Крайните резултати от тези действия се заплащат със здравето и живота на пациентите. Консултирайте се с хирург с опит и добри резултати в резекционната чернодробна хирургия! Ако консултацията не ви удовлетворява потърсете и второ мнение от друг екип чернодробни хирурзи.

Коментари