Лапароскопска ултра ниска предна резекция на ректума.
д-р Георги Чавдаров Желев
д-р Георги Чавдаров Желев
Лекар
Лапароскопска ултра ниска предна резекция на ректума.

Лапароскопска ултра ниска предна резекция на ректума.

Пациентка с карцином на средна трета на ректума, предоперативно стадиран като T2N0M0. Третирана с лапароскопска ултра ниска предна резекция.


Мнения