Публикация

Глаукома

Глаукомата е водеща причина за необратима слепота в световен мащаб. Тя е сред основните заболявания, за които пациентите ни се обръщат към нас. Това я превръща и в диагноза, която изисква висока отговорност и дълг, който ежедневно поемаме.


Глаукомата е водеща причина за необратима слепота в световен мащаб.  Тя е сред основните заболявания, за които пациентите ни се обръщат към нас. Това я превръща и в диагноза, която изисква висока отговорност и дълг, който ежедневно поемаме.

Накратко ще представим основните аспекти на заболяването, както и важни моменти в диагностичния процес и лечението.

 Какво представлява глаукомата?

Глаукомата е прогресивно, инвалидизиращо, невродегенеративно заболяване. Като причинители на заболяването се обсъждат повишеното вътреочно налягане, съдова дисфункция и директна или индиректна невротоксична увреда. От глаукома страдат милиони хора по света. В повечето случаи процесът настъпва бавно и неусетно, без болка и особена симптоматика. С напредване на състоянието се появяват значителни дефекти в зрителното поле. Оставено без лечение и контрол, заболяването може да доведе до пълна слепота. Ето защо глаукомата е особено опасна и коварна.

КОЙ Е ЗАСТРАШЕН ОТ ГЛАУКОМА? Всеки! Глаукомата се среща при хора от всички възрасти и раси, по-често във възрастовата група над 40 години.

Към рисковите групи с по-голяма вероятност да развият глаукома се включват:


·         пациенти над 60-годишна възраст;

·         пациенти с кръвни роднини с глаукома;

·         пациенти с високо късогледство;

·         пациенти с диабет;

·         пациенти, претърпели травма на очите.

Диагностика:

Правилното поставяне на диагнозата глаукома е труден процес, изискващ богат опит и знания. Не на последно място, важни са и апаратните изследвания. Oчна клиника „Ден” разполага с високоспециализирано оборудване за диагностика и проследяване на глаукома, както и със специалисти, които правилно да интерпретират резултатите. Основните изследвания при глаукома включват: периметрия (изследване на периферното зрение), ОСТ (скенер на зрителния нерв), пахиметрия (измерване на дебелината на роговицата), тонометрия (измерване на вътреочното налягане), гониоскопия (оглед на предно-камерния ъгъл) и др.

Лечение:

Глаукомата е хронично заболяване. Това прави лечението й дълъг и нелек процес. Терапията цели намаляване на вътреочното налягане, а чрез това и прогресията на увредите. За щастие, разполагаме с все повече инструменти за стопиране на заболяването. Това постигаме чрез лекарствена терапия, лазерни интервенции или оперативно лечение. Все пак най-важна си остава навременната диагноза, затова екипът ни препоръчва редовна профилактика, защото: „ Каквото глаукомата вземе, назад не се връща.”

" }-->

Коментари