Публикация

Фондът за лечение на деца вече ще плаща за престой, придружители и преводач в чужбина

Промени в Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. регламентират нови дейности на Център „Фонд за лечение на деца“ и неговия обществен съвет.


Център „Фонд за лечение на деца“ вече ще може да заплаща транспортни разходи и разходи за престой за всяко дете и за един негов придружител в чужбина, както и преводачески услуги при необходимост. Това се предвижда в промени в Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г., с което се регламентира дейността на центъра (пълният текст виж в прикрепения файл под публикацията), публикувани на интернет страницата на МЗ. Предвидени са и промени в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“. Промените дават възможност и за заплащане на лекарства от списъка по чл.266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (разрешени, но неналични на пазара), както и за финансиране на до три контролни прегледа след осъществено лечение/трансплантация.

Едновременно с това се въвежда ограничение за финансиране на неутвърдени в медицинската практика методи, които не се финансират от здравноосигурителните и здравно-застрахователните дружества в съответната държава, където се прилага методът.

В постановлението са направени промени, засягащи дейността на Обществения съвет към фонда, като за първи път се регламентира статута на резервни членове на съвета, които да заместват редовните, в случай на невъзможност за участие в заседание. Целта е да се осигурят условия за редовно провеждане на заседанията на съвета и да не се допуска забавяне на сроковете, се казва в доклад на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов. Според информацията промяната  осигурява възможност Обществения съвет да участва активно при формирането на политиките в областта на детското здраве като предлага на министъра на здравеопазването, на НЗОК, на съсловните организации на медицинските специалисти, на научните медицински дружества и на отделни лечебни заведения в страната осигуряването на медицинска апаратура и въвеждането на конкретни методи за диагностика и лечение.

Въвежда се изискване в състава на Обществения съвет да бъде включен специалист по детска клинична хематология и онкология.

По отношение на администрацията на фонда се предлага въвеждане на изискването директорът да е магистър по медицина с призната медицинска специалност.

Изменения се предвиждат и по отношение на външната експертиза, която освен от определени медицински специалисти, да се осъществява и от лечебни заведения, разполагащи с консултативни органи, в които могат да бъдат осъществени комплексни консултации на децата – онкологични и хематологични комисии, комисии по редки болести, ЛКК и др.

Заплащането от фонда, без да е регламентирано никъде, на транспортните разходи, престоя на придружителя, преводаческите услуги и финансирането на неутвърдени в медицинската практика методи бяха посочени като част от причините за уволнението на директора Павел Александров в края на април. Тогава министърът на здравеопазването д-р Петър Московобяви, че за тези неща  са изразходвани над 1,5 млн. лв. при бюджет 12 млн. лв. По думите му фондът няма право да харчи пари за това, защото средствата са за лечение.

Уволнението на директора на фонда бе предшествано от неговия арест при акция на Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" с обвинения в злоупотреби.

" }-->

Прикачени файлове

Фонд за лечение_промяна.pdf
Правилник_фонд.pdf

Коментари