Публикация

Д-р Румяна Бонева е новият нефролог в „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене”

Специалистът е с над 35 годишен опит


Д-р Румяна Бонева е новият нефролог в „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене”.
„Нефрологията е втората ми специалност. Първата ми е Вътрешни болести. Работила съм 35 години в клиниката по нефрология и диализа на Университетска болница-Плевен. Била съм и асистент, преподавател. Пенсионирах се преди три години. Приех да работя в болницата в Белене, за да могат да оказват колегите, при необходимост, нефрологична помощ – има бъбречни заболявания, които изискват болнично лечение.”

" }-->

Коментари