Публикация

На 12 юли МУ-Плевен провежда конкурсния изпит по химия със 712 кандидати за „Медицина“ и „Фармация“

На 10 юли, неделя, един ден преди провеждането на изпита по химия висшето училище изнесе резултатите от конкурса по биология


На  12 юли 2016 г., вторник, в 7.30 ч в зала „Асклепий” на Ректората ще се проведе тегленето на варианта на кандидатстудентския изпит по химия за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“.  Общо 712 кандидат-студенти са заявили желание за явяване на втория конкурсен изпит по химия за специалностите „Медицина” и „Фармация“. Зрелостниците ще се борят за общо 120 места по държавна поръчка – 90 за бъдещи лекари и 30 за магистър-фармацевти.

На 10 юли, неделя, един ден преди провеждането на изпита по химия висшето училище изнесе резултатите от конкурса по биология. Кандидатите имат възможност да проверят оценките си чрез сайта и на място в Ректората. Най-висок е процентът на оценка добър – 39%, следвани от много добрите оценки – 27%.  Отличните оценки по биология, над 5.50, от редовната изпитна сесия са 2%, но от предварителната сесия те са значително повече – 11%, от които 12 пълни шестици. Това означава, че тези кандидати автоматично ще участват в класирането за „Медицина“ и „Фармация“ с по-високите си резултати по биология от предварителната сесия.

Тази година кандидатите показаха по-добри резултати и на предварителния изпит по химия за „Медицина“ и „Фармация“. От явилите се 461 зрелостници най-висок е броят на изкаралите оценка много добър -  35%, следвани от получилите оценка добър - 26%. Висок е делът на отличните оценки по химия, над 5.50 – 83-ма зрелостници или 18%. Това автоматично означава, че много от отличниците по химия няма да се явят на редовния изпит, а ще участват в класирането с високата оценка от предварителната сесия.

Изпитът по химия на 12 юли 2016 г., вторник, е с продължителност 4 часа и ще протече от 8.00 ч до 12.00 ч в учебните зали на територията на Ректората и на Учебния корпус на МУ-Плевен. В деня на изпита кандидат-студентите ще заемат местата си от 7.00 до 7.30 ч.

Точно в 7.45 ч в зала „Асклепий” на Ректората ще бъде изтеглен вариантът на изпита по химия, заедно с 4 логически задачи. Това ще стане на произволен принцип от кандидат-студент в залата в присъствието на зам.-ректора по учебната дейност проф. М. Александрова, декана на Факултет „Медицина” проф. д-р А. Аспарухов, председателя на Комисията за оценяване на конкурсните работи по химия проф. Ангелина Стоянова, председателя на Техническата комисия г-жа Виржиния Лазарова, родители и журналисти.

Коментари