Публикация

Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина


Решенията на Управителният съвет и Борда на Българското академично дружество по трудова медицина, в резултат на направените предложения от симпозиума на 17.06.2016 г., са обобщени под формата на ДЕКЛАРАЦИЯ.

Декларацията може да намерите в прикачения файл

Прикачени файлове

Декларация

Коментари