Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина
13.07.16
Българско Академично Дружество по Трудова Медицина
Българско Академично Дружество по Трудова Медицина
Организация
Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина

Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина

Решенията на Управителният съвет и Борда на Българското академично дружество по трудова медицина, в резултат на направените предложения от симпозиума на 17.06.2016 г., са обобщени под формата на ДЕКЛАРАЦИЯ.

Декларацията може да намерите в прикачения файл

Прикачени файлове

Декларация

Мнения