Публикация

Какво трябва да знаят близките на ревматично болен

Ако болният трябва да знае и да спазва определени нещата, за да се бори успешно с болестта, то неговите близки трябва да знаят и да се съобразяват с много повече неща в името на физическото и психическо благополучие на болния.


Какво  трябва да знаят близките  на ревматично болен

 • Близките трябва да дават на болния това, от което той се нуждае, а не това, от което те си мислят, че се нуждае.
 • Те трябва да изградят у него непоколебимо убеждение, че той може да се облегне на тях, че може да разчита на помощта им при всякакви обстоятелства, във всеки момент.
 • Най-важното е - близките да не гледат на болния като на обречен, а като на пълноценен човек с проблеми, които могат да бъдат решени.
 • Близките трябва да се доверят изцяло на лекаря и да му съдействат във всички етапи от лечението.

Близките на болния трябва да знаят и да се съобразяват със:

 • Характеровите особености на болния;
 • Въздействието на болестта върху физиката и психиката на болния;
 • Да прощава слабостта му на моменти;
 • Не да го съжалява, а да му съчувства
 • Да създават у болния чувството за сигурност

Да повишават самочувствието му

И три неща, които те не трябва никога да правят:

 • Да го винят за безсилието , непохватността и нервността;
 • Да му напомнят без причина за болестта и всичко свързано с нея;
 • Да показват пред болния своите проблеми, свързани с неговата болест; 

Ако искате да прочетете първата книга от поредицата „ За човека, болестта и още нещо “ на проф. Коларов, да помогнете на себе си или своите близки  ТУК

Ако искате да се информирате за симптомите и лечението  на болестта на Бехтерев, да се свържете с други хора страдащи от заболяването ТУК

Ако искате да се свържете с проф. Коларов ТУК

Още публикации може да видите на моя сайт: www.kolarov.bg

Коментари