Публикация

НЗОК бави плащанията на личните лекари


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България сигнализира, че има забавяне в заплащането на дейностите в първичната извънболнична помощ от страна на здравната каса.


От някои районни здравни каси има неофициална информация, че сумите за извършената дейност от общопрактикуващите лекари ще бъдат изплатени през януари 2010 г.

„Дори преводите да бъдат осъществени на 30 декември тази година (което е крайният срок по договор), общопрактикуващите лекари няма да имат възможност да ги ползват, с оглед на оставащите два работни дни до края на установения по договор срок за изплащане и следващите неработни дни, свързани с новогодишните празници.
Това означава да не бъдат изплатени и заплатите на нашите сътрудници (медицински сестри, фелдшери), както и дължимите суми за наем на кабинетите на личните лекари, консумативи и други”, посочва сдружението.

В откритото писмо се настоява да бъде публично обявено дали ще се спазят сроковете за изплащане на сумите.


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари предлага разплащането да бъде направено до 29 декември.

Коментари