Публикация

Етиологични причини за неясно фебрилно състояние и субфебрилитет при български пациенти

сп. Медицински преглед, 2016, бр. 4, стр. 39-46


Баймакова М, Плочев К, Кундуржиев Т, др. Етиологични причини за неясно фебрилно състояние и субфебрилитет при български пациенти. Медицински преглед, 2016, № 4, 39-46.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"
15 юли 2016

 

Прикачени файлове

33_Baymakova.pdf

Коментари