Публикация

Нормално и патологично стареене на мозъка

Паметта отслабва в резултат на загуба на нервни клетки, нарушена връзка между тях и структурни патологични промени на мозъка, обяснява неврологът проф. Стефка ЯнчеваПромените при нормалното стареене започват далечe преди старостта. Между 30- и 80-годишна възраст те засягат всички органи и системи, но най-голямо е значението на промените в нервната система, на мозъка. Мозъкът е най-важният орган в човешкия организъм. Макар да съставлява само 2% от тялото, той има най-висока консумация на кръв и глюкоза.

Постепенното отслабване напаметта и на някои когнитивни функции (и при нормалното, и при патологичното стареене) са последица в различна степен от: загуба на нервни клетки, нарушения на връзките между клетките, нарушение на предаването на информация в различни критични корови зони, възникване на структурни патологични промени в мозъка – образуване на специфични (амилоидни) плаки и неврофибрилерни дегенерации в определени корови зони, обяснява неврологът проф. Стефка Янчева. 


След 30-годишна възраст започва леко прогресивно снижаване на всички когнитивни функции, след 60 се наблюдават по-изразени нарушения, предимно в обучението, паметта и разрешаването на проблеми, а след 70 – намаляване на възможността да се заучи, придобие и задържи нова информация, за припомняне на имена и за концентрация .


С напредването на възрастта е възможно паралелно влошаване и на други когнитивни или комплексни двигателни функции. Наблюдават се личностни промени,  промени в стойката, походката, нарушения на фината координация, намаляване на мускулната сила, засилват се умората, зрителните и слухови те промени.  


Рискови фактори за патологично стареене са: фамилната обремененост с леко когнитивно нарушение и деменция, заболявания като атеросклероза, хронични сърдечни заболявания, прекарани мозъчни инсулти, повишени нива на т.нар. лош холестерол и др. Други рискови фактори, но подлежащи на въздействие са : артериалното налягане, нивото на кръвната захар, на холестерола и др. , както и злоупотребата с алкохол и наркотици, нездравословна диета, слаба двигателна активност, липса на социални контакти, депресия, висок стрес.


Правилната диагноза и лечение могат да забавят процесите на стареене и  деменция. Задължителни мерки за по-продължителното съхраняване на мозъка и за профилактиката на по-тежките когнитивни нарушения са:

·        поддържането на добра физическа и умствена форма с умерени физически натоварвания (напр. разходки в парка),

·        усвояване на нови умения, чрез които се подпомага растежа на нервните клетки и се подсилват връзките между тях,

·        подържането на социални контакти във и извън семейството и избягване на стресови ситуации.


Много важни са още са здравословната диетата и приемът на подходящи хранителни добавки, сред които особено място има Мемостор –  препарат, който представлява ефективна комбинация от ключови компоненти със съществена роля в метаболизма на нервната клетка:

·        помага срещу енергийното изчерпване, критично за функционирането на мозъка;

·        стимулира възстановяването на нервните клетки и на връзките между тях;

·         подобрява паметта и вниманието, улеснява процесите на заучаване;

·         намалява умората и стреса, подобрява настроението и възможностите за общуване.

Коментари