Публикация

Медикаментозно лечение на анкилозиращ спондилит

Проследяването на болните от ревматолог, своевременното лечение и активната ЛФК и рехабилитация, забавят развитието на болестта, облекчават болния, намаляват риска от усложнения и инвалидизиране и повишават качеството на живота.


Мерките насочени към овладяване активността на болестта и намаляване риска от инвалидизиране са:
  1. Ранна диагноза 
  2. Своевременно ранно и агресивно лечение, преди да настъпят гръбначните и евентуално необратимите ставни деформации.
  3. Редовна ЛФК и рехабилитация 

В много случаи лечението се променя в зависимост от активността на болестта и реакцията на болния спрямо съответните лекарства, споделя проф. Златимир Коларов
Всичко за медикаментозното лечение - медикаменти, дозировки, максимални дневни дози и схеми за лечение на анкилозиращ спондилит ( болест на Бехтерев), може да намерите в статията на проф. Коларов  ТУК
Информацията е достъпна само за медицински специалисти!
Коментари