Публикация

10-те принципа на медика и мениджъра

"10-те принципа на медика и мениджъра" на проф. Воденичаров е книга за пътищата към величието в областта на медицината и мениджмънта. Разкривайки основните стъпала към успеха в медицината и здравеопазването, тя ни въвежда в света на асоциативното и интегрално мислене.


.

Коментари