Публикация

НЗОК ИЗПЛАЩА СРЕДСТВА НА АПТЕКИ ЗА ПЕРИОДА 01-15.06.2016 Г.

НЗОК ИЗВЪРШВА ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 01-15.06.2016 Г.


НЗОК извършва плащания към търговците на дребно на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната за периода 01-15.06.2016 г.

Коментари