Публикация

Д-р Атанас Иванов: Прилагаме най-модерните методи при бъбречнокаменна болест

Д-р Атанас Иванов работи в Клиниката по урология към Университетската болница „Св. Георги”, Пловдив. Асистент е в Катедрата по урология, в момента готви докторския си труд, посветен на онкогенетиката на бъбречноклетъчния рак.


Най-честата патология, с която се справяме в Университетската клиника, разбира се, е бъбречнокаменната болест, много характерна за нашата страна, тъй като ние сме един от ендемичните райони. Тоест честотата на това заболяване е много по-висока в сравнение с останалите европейски страни. Така че камъните в бъбреците, в пикочните канали, в пикочния мехур са нещо, с което се срещаме всекидневно.

В момента нашата клиника е оборудвана с абсолютно цялата възможна най-модерна апаратура за извънтелесно и вътретелесно разбиване на пикочни конкременти. Извънтелесното разбиване на камъни се нарича екстракорпорална литотрипсия. Това е най-малко инвазивната методика, най-щадяща за пациента, като, разбира се, тя си има определени показания и противопоказания. Разполагаме с абсолютно нов апарат, монтиран е преди около две седмици и в момента първите наши пациенти се радват на благополучния резултат след това извънтелесно разбиване. Това е най-щадящият метод. Средното времетраене на сесия литотрипсия е около 30-40 минути, като се изисква изключително кратък болничен престой. Обикновено пациентите престояват под наблюдение няколко часа след процедурата и могат спокойно да се приберат вкъщи, а степента на усложненията след такава процедура е изключително ниска.

Методът е приложим при всички болни, при които е диагностициран рентгенопозитивен конкремент. Конкрементите са винаги два вида – рентгенопозитивни и рентгенонегативни (едните се виждат, другите не). А екстракорпоралната литотрипсия използва именно рентгеновите лъчи за визуализацията на камъка. Затова всички болни, които имат такъв позитивен конкремент, са подходящи. Разбира се, много важно за успеваемостта на такъв тип процедура е не само химичният вид на конкремента, а и неговите размери, неговата локализация и доста други фактори, които ние оценяваме при диагностиката на конкретния пациент. Мога да кажа, че голяма част от болните са с рентгенопозитивни конкременти и са подходящи за този тип миниинвазивна урология.

Разбира се, за останалата част от пациентите ние разполагаме отново с високотехнологични методи за разбиване на конкрементите. В момента клиниката ни благодарение на Медицинския университет в Пловдив разполага с едни от най-модерните лазерни апарати за разбиване на рентгенонегативни конкременти. Успеваемостта при този вид манипулации е над 99 на сто – факт, който може да успокои, да вдъхне увереност у нашите пациенти и да им предостави една невероятна терапевтична възможност. Манипулацията е от типа на ендоскопските. Използва се камера за визуализация, непосредствено през пикочния канал се достига до пикочния мехур и се влиза в уретера - до всички части, където може да е разположен камък. Когато вече е намерен съответният конкремент, той се подлага на разрушаване чрез лазерния апарат.

Извънредно важен е въпросът за препоръките, които пациентите трябва да спазват след литотрипсията. Защото хранителният режим при бъбречнокаменната болест не бива да се подценява, ролята му е основна. На първо място, той винаги е в съответствие с химичния състав на конкремента. Тоест болните трябва да знаят химичния състав на своите конкременти, за да може в съответствие с него урологът да предложи подходящата диета. Това изследване на химичния състав на конкремента правим задължително, защото, както сочат всички последни научни публикации, само един от десет болни е застрахован, че веднъж преживял бъбречна криза, тя няма да се повтори. С други думи,  превенцията на това заболяване е крайъгълен камък, особено за нашата страна, където за съжаление болните са доста неинформирани и също така доста незаинтересовани от това понятие - профилактика.

Много важно за нашите болни е да повишат приема на вода, и то  отново съобразена с химичния състав на конкремента. Общата препоръка е, особено в топлото време, да се приемат до два литра течности на ден. Това също намалява риска от повторна поява на камъка.

За контакт с д-р Иванов:
всеки ден от 7:30 до 14:00 ч.
вторник и четвъртък от 14:30 до 17:00 ч. - в МЦ „Родопи“.

Коментари