Публикация

Медицински университет – Плевен изнесе резултатите от изпита по Химия

Днес излиза първо класиране за специалностите „Медицина” и „Фармация“


На 18 юли 2016 г. Медицински университет – Плевен изнесе на сайта си и на място в Ректората оценките от конкурсния изпит по химия за специалностите „Медицина” и „Фармация“. Кандидат-студентите за двете най-търсени магистърски програми вече са проверили оценките си и с нетърпение очакват първото класиране, което ще бъде качено днес след 15.00 ч. Новоприетите по първо желание 90 млади медици и 30 магистър-фармацевти ще имат тридневен срок за записване в МУ-Плевен – от 20 до 22 юли. 


Зрелостниците, които не са удовлетворени от своите резултати за магистърските специалности, ще имат шанс за подаване на кандидатстудентски документи. Вторият прием за осемте бакалавърски специалности ще се проведе онлайн и на място в Ректората от 20 до 23 юли включително, като работното време на комисията е от 8.30 до 17.00 ч. Зрелостниците могат да участват в класирането или с оценка от матура по биология, или с оценка от теста, който ще се проведе на 27 юли в учебния корпус на висшето училище. 

И тази година за улеснение на кандидатите резултатите от изпита по биология бяха изнесени преди провеждане на конкурса по химия, което обяснява броя на неявилите се – 104, голям процент от които ще участват в класирането с по-високата оценка по биология от предварителната изпитна сесия. От 608 явили се на изпита по химия, най-висок е процентът на кандидатите с оценка добър – 35% или 211 и много добър 32% или 196 зрелосници. За разлика от предходни години значително се е увеличил броят на получилите отлични оценки над 5.50 – 51 кандидати или 8%, от които 7 пълни шестици. Процентът на слабите оценки, обаче, също е по-висок от миналата година  - 12 % или 75 двойки при 9 % през 2015 г.

Новоприетите студенти след пръво класиране по „Медицина“ и „Фармация“ следва да се запишат в обявения срок в студентските канцеларии на двата факултета. Ако не направят това се считат за отказали се и отпадат от участие във второ класиране. Приетите студенти се определят автоматично по низходящ ред на състезателния бал в съответната категория по посочените от тях специалности. До трето класиране кандидатите не е необходимо да заявяват желанието си за участие, но след това трябва да подадат заявление, че биха искали да продължат да се класират за попълване на незаетите места по желаните от тях специалности.   Състезателният бал за специалностите „Медицина” и „Фармация“  се образува като сбор от оценките по биология и химия от дипломата за средно образование и удвоените оценки от конкурсните изпити по двете дисциплини. Максималният състезателен бал е 36.00. 

Коментари