Публикация

Доц. В. Златков: „Майчин дом” е водеща болница


„Майчин дом", като университетска болница, има задачи както в лечебно-диагностичен план, така и в преподавателски, и в научен. Безспорно интегрирането на тези дейности има своето значение за нейния статут на водеща болница.

За широката общественост е важно да се знае какви са водещите моменти в работата на нашата болница”. Това каза за Хелт медия доц. Виктор Златков, директор на Университетската болница „Майчин дом”.

„Би трябвало да се изтъкне, че ние осъществяваме чрез Националната генетична лаборатория поне 80-85% от изследванията в тази област в страната.

Нашата неонатологична клиника е водеща, особено по отношение на недоносените и новородените с екстремно ниско тегло. Безспорно, голямата гинекологична хирургия, като обем и като качество, също е на първо място в страната.” – каза доц. Златков. 

Коментари