Публикация

СТАРТИРА ПИЛОТНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СЪБИТИЯТА

СТАРТИРА ПИЛОТНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СЪБИТИЯТА

От днес (19.07.2016 г.) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започва тестово внедряване в реални условия на Регистрационна система за здравноосигурителни събитията при изпълнителите на медицинска помощ в 5 лечебни заведения


От днес (19.07.2016 г.) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започва тестово внедряване в реални условия на Регистрационна система за здравноосигурителни събитията при изпълнителите на медицинска помощ в 5 лечебни заведения: 
1. УМБАЛ „Света Анна“ АД гр. София;
2. Първа МБАЛ ЕАД гр. София;
3. Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД гр. София;
4. СБАЛО ЕАД гр. София;
5. МБАЛ-Русе АД гр. Русе.
За тази цел изпълнителят на договора - консорциум „Стемо – Гама Консулт“, ще осигури безплатно до 3 броя устройства за генериране на Уникален идентификационен номер. Тестът е работен и е предвиден в договора за изграждане на регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ. Петте болници няма да бъдат задължени да регистрират в новата система всеки пациент. Задачата ще е единствено да се проследи работата на системата в реални условия и да се изчистят непредвидени грешки, които ще възникнат по време на работа.
Едновременно с работния тест, предвиден в договора, по решение на Надзорния съвет, Касата до дни ще започне и пилотен проект, който включва внедряването на системата в 20 болници. 

Коментари