Публикация

СТАРТИРА ПИЛОТНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СЪБИТИЯТА

От днес (19.07.2016 г.) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започва тестово внедряване в реални условия на Регистрационна система за здравноосигурителни събитията при изпълнителите на медицинска помощ в 5 лечебни заведения


От днес (19.07.2016 г.) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започва тестово внедряване в реални условия на Регистрационна система за здравноосигурителни събитията при изпълнителите на медицинска помощ в 5 лечебни заведения: 
1. УМБАЛ „Света Анна“ АД гр. София;
2. Първа МБАЛ ЕАД гр. София;
3. Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД гр. София;
4. СБАЛО ЕАД гр. София;
5. МБАЛ-Русе АД гр. Русе.
За тази цел изпълнителят на договора - консорциум „Стемо – Гама Консулт“, ще осигури безплатно до 3 броя устройства за генериране на Уникален идентификационен номер. Тестът е работен и е предвиден в договора за изграждане на регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ. Петте болници няма да бъдат задължени да регистрират в новата система всеки пациент. Задачата ще е единствено да се проследи работата на системата в реални условия и да се изчистят непредвидени грешки, които ще възникнат по време на работа.
Едновременно с работния тест, предвиден в договора, по решение на Надзорния съвет, Касата до дни ще започне и пилотен проект, който включва внедряването на системата в 20 болници. 

Коментари