Публикация

„ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“ ЕАД ИЗЯВИ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ТЕСТВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СЪБИТИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

„ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“ ЕАД ИЗЯВИ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ТЕСТВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СЪБИТИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ


В Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) току що постъпи  писмо от „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“ ЕАД, в което изпълнителният директор на лечебното заведение – г-н Илиан Григоров, изразява желанието на екипа си да сътрудничи и да подпомогне институцията при провеждане на тестовете. 

Както вече информирахме, от 19.07.2016 г., НЗОК започна тестово внедряване в реални условия на Регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ в 5 лечебни заведения, 4 от които – в София, и едно – в Русе.
В най-скоро време „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“ ЕАД ще бъде включена в тестовете.    

 

Коментари