Публикация

Нови изисквания към аптечния софтуер

НЗОК е публикувала на своята страница нови изисквания към програмите, с които работят аптеките.


Промяната е свързана с това, че вече реинбурсацията за лекарствата ще зависи и от заболяването, по което се изписват.
Първото засегнато заболяване е есенциална хипертония - I10. Когато дадено лекарство се изписва за това заболяване, то ще има отделен код. Аптечните програми трябва да позволят към един медикамент да се въвеждат повече от един код за НЗОК.
Все още няма информация от кога ще влязат в сила промените.
Също така ще се въвеждат уникални кодове за лекарствата, които ще се подават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). Най-вероятната идея е автоматизирано обновление на пределните цени в номенклатурата на аптеките. В момента всяка аптека на ръка обновява пределните цени в номенклатурата си.
Повече информация в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

Промяна на изискванията към аптечния софтуер

Коментари