Публикация

Глобалната заплаха от туберкулозa нараства

Глобалната заплаха от туберкулоза нараства, защото се захранва от огромния резервоар на латентна туберкулозна инфекция (ЛТБИ), а 10% от инфектираните развиват активна туберкулоза.


Глобалната заплаха от туберкулозата нараства, защото се захранва от огромния резервоар на латентна туберкулозна инфекция (ЛТБИ),  а 10% от инфектираните развиват активна туберкулоза. Затова световната здравна организация посочва, че елиминирането на заболяването може да стане само чрез съчетаване на съвременни терапевтични програми и нови подходи за редуциране на огромния резервоар на латентната туберкулозна инфекция,       споделя доц. Донка Стефанова.

Хората с латентна туберкулозна инфекция нямат симптомите на активна туберкулоза и не са заразоносители, но са постоянен резервоар на инфекцията и са изложени на повишен риск от развитие на заболяването. Ето защо бързата диагностика и адекватно лечение на източниците на туберкулозна инфекция, имат съществен потенциал да спрат увеличаващия се туберкулозен товар.

Рисковите фактори, благоприятстващи реактивацията на туберкулозата включват: ХИВ/СПИН, диабет, силикоза, автоимунни заболявания, злокачествени тумори, ХБН, трансплантация, имуносупресивна терапия, тютюнопушене, алкохолизъм, наркозависимости, недохранване.

Възможностите за диагностика на латентна туберкулоза са само две:

 • in vivo туберкулиновият кожен тест (ТКТ) тип Манту
 • по-новите ex vivo кръвни тестове за откриване на имунен отговор към високо специфични микобактериални антигени.

Можем ли да разчитаме само на Манту теста?

Повече от 100 години той се приема за златен стандарт в имунодиагностичен план. Опитът показа обаче, че има много проблеми при изпълнението и отчитането му, като най-големият му недостатък е неговата ниска специфичност. Ето защо, не бихме могли да разчитаме само на Манту теста, тъй като той може да бъде положителен както при латентна, така и при активна туберкулоза, също и след БЦЖ ваксинация.

Новият подход в имунодиагностиката на туберкулозната инфекция - IGRA тестовете - са сред най-големите научни постижения през последните сто години в областта на диагностиката на туберкулозната инфекция. Основнвото им предимство е тяхната висока специфичност.

Съществуват две IFN gamma–базирани технологии. Първо появилата се QuantiFERON®TB тест и по-късно появилата се T-SPOT®.TB тест, което я прави изключително прецизна!

Кой трябва да се изследва с T-SPOT®.TB тест теста?


 • Лица, били в близък, по-продължителен  контакт с болен от туберкулоза.
 • Лица с ХИВ инфекция или друг медицински проблем, който отслабва имунната им система
 • Лица със симптоми за туберкулоза (субфебрилна температура, нощни изпотявания, кашлица, загуба на тегло, лесна умора)
 • Лица, по- дълго пребивавали в страни с високо разпространение на туберкулоза
 • Лица, които живеят или работят в затворени колективи с повишен риск от разпространение на туберкулоза (затвори, изправителни домове, приюти за бездомни, старчески домове) 
 • Лица, употребяващи наркотици

Кога рискът за преминаване на латентната в активна туберкулоза е повишен?

 • ХИВ- инфектирани лица
 • Новородени и деца на възраст под 5 години
 • Подложените на имуносупресивна терапия
 • Лица със скорошна M.tuberculosis инфекция  (в рамките на последните 2 години)
 • Лица с анамнеза за нелекувана или неадекватно лекувана активна туберкулоза в миналото
 • Лица със силикоза, захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа, левкемия, лимфом, карцином на главата, шията или белите дробове
 • Лица с недохранване, с телесно тегло под 90% от идеалното им тегло
 • Пушачи и лица, злоупотребяващи с алкохол и наркотици

Предимства на T-SPOT®.TB тестът пред Манту:

 • Избягване на необходимостта от повторно явяване на изследваното лице за отчитане на резултата – необходимо е еднократно посещение за вземане на кръвна проба
 • Висока специфичност (> 99%) и чувствителност (90%)
 • Липса на “boostеr” ефект при повторно приложение на теста
 • Липса на грешки от субективен характер при изпълнение и отчитане на резултатите
 • T-SPOT®.TB тестът предоставя много съществена информация за състоянието на имунната система, особено при имунокомпрометирани пациенти
 • Предхождаща БЦЖ ваксинация не причинява фалшиво-положителен T-SPOT®.TB тест резултат


        


 

 " }-->

Коментари